Ohjeita majoittujille

Saa­ga Apart­ments Rovaniemen toimis­to sijait­see keskeisel­lä paikalla Rovaniemen keskus­tas­sa osoit­teessa Ruokasenkatu 12.

Toimis­tomme palvelee maanan­taista per­jan­tai­hin kel­lo 10–17.

Tänä aikana huoneis­to­jen avaimet voi noutaa toimistoltamme.

Mikäli saavut majoit­tumaan viikon­lop­puna tai toimis­tomme ollessa sul­jet­tu pyy­dämme sin­ua ilmoit­ta­maan meille saapumisaikasi,

jot­ta voimme sopia avain­ten luovutuksesta.

Oman ajoneu­von pysäköin­ti on mah­dol­lista lisä­mak­sus­ta ja vaatii ennakko­va­rauk­sen. Huomioithan, että pysäköin­tipaikko­ja on rajoitetusti.

Henkilökun­tamme opas­taa mielel­lään pysäköin­ti­in liit­tyvis­sä asioissa.

Toiv­otamme sin­ut lämpimästi tervetulleeksi !